Profalmet Zakład Mechaniki Precyzyjnej
Zakład Doskonalenia Zawodowego